หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : แนะนำการเลี้ยงหมูออแกนิค จากณัฐพงษ์ ฟาร์ม
โดย : admin
อ่าน : 14180
จันทร์ ที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ.2558
พิมพ์ 


๏ เลี้ยงด้วย พืช และสมุนไพร
๏ ปลอดภัยจากสารเร่งเนื้อแดง
๏ ปลอดสารจุลินทรีย์ที่เป็นอันตราย
๏ เลี้ยงด้วยระบบฟาร์มปิด
๏ ผ่านกระบวนการผลิตจากโรงงานที่ได้ตราฐาน GMP, HACCP


• เลี้ยงด้วย พืช และสมุนไพร
• อาหารที่ใช้ในการเลี้ยงสุกร ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
• เลี้ยงในระบบฟาร์มปิดเพื่อให้มั่นใจว่าสุกรจะปราศจากโรค
• สุกรที่มีอาการป่วย จะถูกคัดแยกออกจากเล้าหมูออแกนิคทันที