ประวัติความเป็นมา

บริษัท ณัฐพงษ์ฟาร์ม จำกัด ก่อตั้งขึ้น ปี 2546 โดย นพ.ภาคภูมิ พีรวรสกุล กรรมการผู้จัดการเนื่องจากคุณหมอภาคภูมิมีความชอบด้านการเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่เด็ก ต่อมาจึงผันอาชีพจากนายแพทย์ที่รักษาคนไข้ มาเป็นเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เต็มตัว โดยเริ่มต้นจากก่อตั้งฟาร์มสุกรที่แรก ที่ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู โดยตั้งชื่อว่า "ณัฐพงษ์ ฟาร์ม" ซึ่งเป็นชื่อของคุณพ่อคุณหมอเพื่อให้เกียรติคุณพ่อที่เป็นบุคคลสำคัญและเป็นแรงสนับสนุนหลักที่สำคัญต่อคุณหมอในการริเริ่มทำธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสุกร