การเลี้ยงสุกร

ณัฐพงษ์ฟาร์ม มีระบบการเลี้ยงที่ทันสมัย ด้วยการจัดการระบบปิด Evaporative Cooling System ที่ควบคุมอุณหภูมิภายในด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ใช้Softwareที่ทันสมัยในการบันทึกและประมวลผลประสิทธิภาพการเลี้ยงและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทางธุรกิจทั้งหมด และจัดทำระบบการป้องกันโรคแบบเข้มข้น Biosecurity ที่ป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดภายในฟาร์ม