ข่าวสาร

บริษัท ณัฐพงษ์ฟาร์ม จำกัด ได้รับรางวัล SMEs Excellence Awards 2020 องค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งจัดขึ้นโดย TMA กับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


นพ.ภาคภูมิ พีรวรสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ณัฐพงษ์ฟาร์ม จำกัด เข้ารับรางวัลกับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ.รร.Shangri-La. 26 พฤศจิกายน 2564