ระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ระบบ biogas ที่นำของเสียทั้งหมดจากการเลี้ยงสุกร ลงในบ่อใบโอแก๊ส หมักได้แก๊สมีเทน นำมาใช้ในการปั่นกระแสไฟฟ้าภายในฟาร์ม ช่วยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม