เกี่ยวกับเรา

ณัฐพงษ์ฟาร์มเติบโตอย่างต่อเนื่องปัจจุบันฟาร์มตั้งอยู่ที่ อ.เมือง และขยายไปใน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

มีฟาร์มทั้งสิ้น 4 ฟาร์ม คือ

ฟาร์ม 1 ฟาร์มแม่พันธุ์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

ฟาร์ม 2 ฟาร์มขุน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

ฟาร์ม 3 ฟาร์มแม่พันธุ์ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

ฟาร์ม 4 ฟาร์มขุน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู